21-09-2015 – Blog – 4 ontwikkelingen met gevolgen voor de autoverzekeringsbranche

4 ontwikkelingen met gevolgen voor de autoverzekeringsbranche

Het autoverzekeringswezen heeft te maken met tal van sociale en technologische ontwikkelingen. Ontwikkelingen die schade en ongelukken voorkomen, maar bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor autobezit en -gebruik. Verzekeraars moeten zich opnieuw uitvinden, willen ze niet aan relevantie verliezen. Deze vier ontwikkelingen hebben voor hen de grootste gevolgen.

1. Van autobezit naar autogebruik

De aantrekkingskracht van autobezit is langzaam maar zeker aan het afnemen. Zeker bij jongeren is die ontwikkeling zichtbaar. Zij hebben een vervoersbehoefte die ze flexibel invullen en zien steeds minder het nut in van een auto die vooral voor de deur stilstaat. Social sharing-diensten op het internet zoals Snappcar voorzien in deze behoefte.

Deze marktbeweging heeft uiteraard gevolgen voor de autoverzekeringsbranche. Verzekeraars worden gedwongen om met nieuwe, innovatievere producten op de markt te zetten die beter aansluiten bij deze verschuiving. Want door de afname van autobezit onder jongeren neemt het aantal ‘traditionele’ autoverzekeringen af. Verzekeraars zullen veel meer de samenwerking moeten opzoeken met diensten zoals Snappcar.

2. Schadepreventie-technologie

Auto’s komen tegenwoordig met steeds meer technologische voorzieningen die het autorijden veiliger maken en schade helpen voorkomen. We kennen natuurlijk al even het ABS-systeem, camera’s aan voor- en achterzijde en de parkeersensor. Maar dat toepassingsgebied breidt snel uit. Zo experimenteren autofabrikanten momenteel met sensoren die de gezondheid van allerlei cruciale onderdelen continu monitoren.

Denk aan zaken als de banden en de remmen. Bij een bepaalde slijtageniveau krijgt de bestuurder een seintje, die daardoor middels preventief onderhoud erger kan voorkomen. Dat betekent minder ongelukken door bijvoorbeeld een klapband of falende remmen. Iets waar je het als mens nauwelijks mee oneens kan zijn, maar de schadeherstelsector lijdt daaronder. En dat heeft indirect ook gevolgen voor de hoogte van verzekeringspremies. Verzekeraars zullen nauwer moeten samenwerken met schadeherstelbedrijven, die op hun beurt hun business moeten moderniseren.

3. Premiebepaling op basis van individueel rijgedrag

Het aantal schadevrije jaren is voor veel verzekeraars bepalend voor de premiehoogte. Maar dat systeem is eigenlijk niet helemaal fair. Roekeloos rijdende bestuurders met veel geluk betalen minder dan nette weggebruikers met pech.

Technologie maakt het mogelijk de hoogte van de premie veel beter af te stemmen op het individuele rijgedrag. Bij ‘connected driving’-diensten als myJINI registreert een connector in de auto het rem- en acceleratiegedrag en de gereden tijdstippen. Bij veilig rijgedrag en rijden tijdens rustige tijdstippen krijgt de verzekerde korting op de verzekeringspremie. Bovendien heeft de bestuurder inzicht in het eigen rijgedrag en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van het gemiddelde van andere gebruikers.

Dergelijke diensten sluiten niet alleen beter aan op individuele verschillen, maar hiermee kunnen verzekeraars zich ook profileren als maatschappelijk betrokken. Ze stimuleren immers veilig weggedrag en verhogen daarmee de verkeersveiligheid en ontlasten de spits. Bovendien bevat het een ‘funfactor’, het maakt de autoverzekering weer leuk en interessant. Ook jongeren voelen zich tot dergelijke constructies aangetrokken, omdat zij doorgaans een relatief hoge premie betalen bij reguliere autoverzekeringen.

4. Zelfsturende auto’s

Wellicht de allergrootste verandering voor de autoverzekeringsbranche is de komst van zelfrijdende auto’s. Allereerst zal daardoor het aantal ongelukken drastisch afnemen, en daardoor ook het aantal schadegevallen. Het Verbond van Verzekeraars schat de misgelopen inkomsten op zo’n 1,3 miljard euro per jaar. De verwachting is dat daardoor de verzekeringspremie tot wel de helft lager zal liggen dan nu het geval is. Maar ook de schuldvraag wordt een stuk ingewikkelder. Wanneer is de inzittende verantwoordelijk voor schade en wanneer de fabrikant van de auto? Of is de leverancier van de besturingssoftware de schuldige van een ongeluk? Hoe dan ook zullen verzekeraars hun producten moeten aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden en verzekeringsbehoeften.

De enorme groei van data, de opkomst van social sharing en het ‘Internet of Things’ bieden kansen voor verzekeraars, ook als het gaat om autoverzekeringen. In die enorme zee aan technologie en data liggen inzichten en nieuwe mogelijkheden verborgen. In plaats van het berusten in de slachtofferrol moeten verzekeraars actief op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening en juist slim gebruikmaken van die beschikbare data, maatschappelijke ontwikkelingen en technologie. Dat vereist lef en het vermogen te innoveren, maar het is noodzakelijk voor de gezondheid van individuele verzekeraars en de branche als geheel.

 
loader